MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2012.(I.31.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Máriapócs Város Önkormányzat és a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat között az étkeztetés biztosítására szolgáltatási szerződés megkötése

 

A Képviselő-testület:

 

1./ Megbízza Vincze Sándor iskolaigazgatót, és Bajzáth Viktória megbízott óvodavezetőt, hogy a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálattal a gyermekétkeztetés biztosítására a szolgáltatási szerződést az alábbiak szerint kösse meg:

  • a szolgáltatási szerződés 5. pontjában kerüljön rögzítésre, hogy 2012. június 30.-át követően, félévzáráskor a szolgáltató felülvizsgálja az étkeztetés díjait, és amennyiben lehetőség van rá, csökkenti azok összegét;
  • a szolgáltatási szerződés 7. pontját módosítani szükséges, mely szerint a pótmegrendeléseket és lemondásokat az adott munkanapon 9 óráig lehessen az ellátó részére leadni, nem pedig, a tárgynapot megelőző munkanapon;