MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

26/2012.(III.07.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Bizottsági elnök megválasztása

 

A Képviselő-testület:

 

 

1./ Tóth  Árpád  önkormányzati  képviselőt  a  Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnökének megválasztja.

 

2./  P  o  l y á k  Tibor   önkormányzati    képviselőt    a    Humán Szolgáltatási Bizottság elnökének megválasztja.

 

3./ T ó t h  Árpád önkormányzati képviselőt a Humán Szolgáltatási Bizottság tagjának megválasztja.

 

 

4./  M i k l ó s s y  András Kálmánné önkormányzati képviselőt, a  Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagjává megválasztja.