MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

25/2012.(III.07.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Bizottsági elnök megválasztásának előkészítése

 

A Képviselő-testület:

 

1./ A bizottsági elnök megválasztásáról nyílt ülésen, nyílt szavazással dönt.