MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

19/2012.(III.07.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Varga Zsolt Máriapócsi Rendőrőrs Parancsnokának beszámolója

 

A Képviselő-testület:

 

1./ A Máriapócs Rendőrőrs 2011. évben végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja.