MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

10/2012.(II.13.)

H A T Á R O Z A T A:

Máriapócs Város Önkormányzat és a Kállósemjéni Sport Egyesület között bérleti szerződés megkötése a sportpálya bérlésére

 

A Képviselő-testület:

1./ Máriapócs  Város  Önkormányzat  és  a  Kállósemjéni Sport Egyesület között a bizottsági állásfoglalásokat figyelembe véve támogatja a sportpálya bérlésére vonatkozó bérleti szerződés megkötését.

Határidő: azonnal

Felelős: Papp Bertalan polgármester; Dr. Kiss Béla jegyző;

2./  Megbízza  a polgármestert és a jegyzőt, hogy a bérleti szerződést kösse meg.