MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

9/2012.(II.13.)

H A T Á R O Z A T A:

Szennyvízhálózatra történő rácsatlakozáshoz a lakosság részére

részletfizetési kedvezmény biztosítása

A Képviselő-testület:

1./ Azoknak az ingatlantulajdonosoknak, akik rá szeretnének kötni a szennyvízhálózatra az önkormányzat részére fizetendő 50.000,-Ft összegű szennyvíz-hozzájárulás 10 havi egyenlő részletben történő megfizetését engedélyezi.

Határidő: folyamatos

Felelős: Papp Bertalan polgármester

2./ Megbízza  a polgármestert, hogy a szennyvíz hozzájárulás részletekben történő megfizetésével kapcsolatosan a megállapodásokat az igénylőkkel kösse meg.