MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL                             „ M Á S O L A T ”

4326 Máriapócs, Kossuth tér 1.

Telefon száma: 42/554-500.

Telefax száma: 42/554-502.

 

Ügyirat száma: 3.346 /2008.

 

 

MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

27/2008.(XII. 23.)

R E N D E L E T E: 

 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló módosított 2004. évi CXL törvény hatálybalépésével kapcsolatos szabályozások helyi alkalmazásáról.

 

Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló módosított 2004. évi CXL törvény 19. §. (2) bekezdés és a 173. §. (4) bekezdés, 160. §. (1) bekezdés és a 162. §. (1) bekezdés és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény hatályba lépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi LXXIII. törvény 336. §. alapján az alábbi rendeletet a l k o t j a:

1. §.

 

Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete e rendelet mellékletében meghatározott önkormányzati hatósági ügyekben hatáskörét polgármesterre átruházza.

2. §.

 

Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete által alkotott önkormányzati rendeletek vonatkozásában, ahol az adott rendelet az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvényt említi, ott a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvényt, ahol államigazgatási eljárást említ, ott közigazgatási hatósági eljárást kell érteni.

 

3. §.

 

Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Máriapócs Város Polgármesteri Hivatalában illetőleg a közigazgatási illetékességi területén a közigazgatási hatósági ügyek, és az ezzel kapcsolatos egyes eljárási cselekmények elektronikus formában nem gyakorolhatók.

 

4. §.

 

(1)   E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

 

(2)   A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 19/2005.(X.28.) rendelet hatályát veszti.

 

M á r i a p ó c s, 2008. december 15.

 

P a l ó c z y Lajosné s.k.          K i s s Béla s.k.

polgármester                                  jegyző

 

T a m á s László s.k.                   K u l a n d a Ferenc s.k.

jkv. hitelesítő                                       jkv. hitelesítő

 

 

A másolat hiteles: Szabolcsi Ildikó leíró.

 

 

 

 

Kihirdetési záradék:

E rendeletet 2008. december 23.-án kihirdettem.

 

M á r i a p ó c s, 2008. december 23.

 

 

 

K i s s Béla

jegyző