MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

23/2004./X. 15./

R E N D E L E T E:

 

Máriapócs Város Helyi Hulladékgazdálkodási Tervéről.

 

A Képviselő-testület:

 

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Tv. 35. §. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi hulladékgazdálkodási tervről az alábbi rendeletet a l k o t j a:

 

  1. 1. §

 

Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi hulladékgazdálkodási tervét e rendelet 1. számú melléklete szerint elfogadja.

  1. 2. §

 

(1)   A rendelet 2004. október 15.-én lép hatályba.

(2)   A rendelet kihirdetéséről helyben szokásos módon a jegyző                   g o n d o s k o d i k.