PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

70/2011.(XII.22.)

MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

173/2011.(XII.22.)

H A T Á R O Z A T A:

A Máriapócs-Pócspetri Önkormányzati Víz- és Csatornamű intézmény 2011. III. negyedévi gazdálkodásának teljesítéséről

Pócspetri Község Önkormányzat Képviselő-testülete – Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

1./ a Máriapócs-Pócspetri Önkormányzati Víz- és Csatornamű intézmény beszámolójáról, a 2011. III. negyedévi gazdálkodásának teljesítéséről szóló előterjesztést megtárgyalta, azt  e l f o g a d j a.