MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

177/2011.(XII. 28.)

H A T Á R O Z A T A:

 

 

A 62/2011.(V.25.) számú támogatást megelőlegező hitelkérelem  módosítására

A Képviselő-testület:

 

1.  Az  OTP  Bank Nyrt. Északkelet-magyarországi Régió Nyíregyházi Fiókjától 15.215.884,-Ft, azaz Tizenötmillió-kettőszáztizenötezer-nyolcszáznyolcvannégy forint összegű támogatást megelőlegező hitel rendelkezésre tartási idejét 2012. március 31. napjára módosítja.

A határozat többi részét változatlanul megtartja.

 

2.   Megbízza Dr. Kiss Béla jegyzőt, hogy a Képviselő-testület módosított határozatát az OTP Bank Nyrt. Északkelet-magyarországi Régió Nyíregyházi Fiókjának  küldje meg.

Határidő: 30 nap;

Felelős:    Dr. Kiss Béla jegyző