MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

168/2011.(XII.14.)

H A T Á R O Z A T A:

Egyebek

A Képviselő-testület:

 

1.a./ Máriapócs város lakossága számára az Egészségügyi Központ épületében, az egészségügyi szolgáltatások közül a vérvételt biztosítja.

1.b./ A jövőben a fizikoterápiát helyben nem tudja biztosítani, mivel a működtetéshez szükséges feltételek nem állnak rendelkezésre.

Támogatja vállalkozásba adásának meghirdetését, de ha ez nem vezet eredményre, úgy az eszközparkot értékesíti.

1.c./ Megbízza Dr. Kiss Béla jegyzőt, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervnél a 4533-6/2009. számú működési engedély módosító kérelem előkészítésével, a reumatológia és fizikoterápia, valamint az általános labordiagnosztika szakfeladat megszüntetése érdekében.

Határidő: azonnal; Felelős: Dr. Kiss Béla jegyző;

2./  Megbízza Dr. Kiss Béla jegyzőt, hogy a belterületi kerékpárút megépítésével kapcsolatos lakossági észrevételre vonatkozóan a Nyír-ber Kft, mint kivitelező válaszlevelét továbbítsa.

Határidő: azonnal; Felelős: Dr. Kiss Béla jegyző;

3.a./ A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, az Önkormányzat tulajdonában és üzemeltetésében lévő Pócspetri 0201 hrsz-ú hulladéklerakóban lerakott hulladék ártalmatlanítására történő kötelezéséről szóló határozatát tudomásul veszi.

 

3.b./ A Nyírbátori Városüzemeltetési KKh Nonprofit Kft árajánlatát a Pócspetri 0201 hrsz-ú hulladéklerakóban elhelyezett hulladék felrakására (150.000,-Ft/nap+ÁFA), elszállítására (22.500,-Ft/forduló + ÁFA), hulladékkezelési díjára (lebomló hulladék esetén 1.750,-Ft/tonna, műanyag csomagolású hulladék esetén 7.000,-Ft/tonna + ÁFA) tett árajánlatát elfogadja.

Az ártalmatlanítás és elszállítás várható teljes költsége               300.000,-Ft + ÁFA.

 

 

 

A Képviselő-testület:

 

3.c./ Megbízza Papp Bertalan polgármestert és Dr. Kiss Béla jegyzőt, hogy a hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról a felügyelőség által meghatározott határidőre intézkedjen.

Határidő: folyamatos

Felelős: Papp Bertalan polgármester; Dr. Kiss Béla jegyző