MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

164/2011.(XII.14.)

H A T Á R O Z A T A:

Tájékoztató a mezőőri őrszolgálat 2011. évi munkájáról, a mezőőri őrszolgálat további működtetése

A Képviselő-testület:

 

1./ Máriapócs Város Önkormányzat a fegyveres biztonsági őrzéséről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Máriapócs Város közigazgatási területéhez tartozó termőföldek őrzésére 2003. április 9-től létrehozott mezei őrszolgálatot         2012. december 31.-ig tovább működteti.

Határidő: 2011. december 31.

Felelős: Papp Bertalan polgármester;

 

2./ Nagy Tibor mezőőr 2011. évben végzett tevékenységéről szóló tájékoztatóját tudomásul veszi.