MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

163/2011.(XII.14.)

H A T Á R O Z A T A:

A köztisztviselőkkel szemben meghatározott teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok megfogalmazásáról

A Képviselő-testület:

 

1./ A köztisztviselők jogállásáról szóló – módosított – 1992. évi XXIII. törvény 34. § (3) bekezdése alapján a melléklet szerint a 2012. évi teljesítménykövetelmények alapját képező célokat elfogadja.

Határidő: folyamatos

Felelős: Papp Bertalan polgármester; Dr. Kiss Béla jegyző;