MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

161/2011.(XII.14.)

H A T Á R O Z A T A:

Máriapócs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában a bankszámlák kezelésére vonatkozó belső ellenőrzés eredményéről; Az ellenőrzési jelentés és a vezetői összefoglaló alapján készített intézkedési-terv jóváhagyása

A Képviselő-testület:

1./ Máriapócs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában a bankszámlák kezelésére vonatkozó belső ellenőrzésről szóló ellenőrzési jelentést és a vezetői összefoglalót tudomásul veszi.

 

2./  Az ellenőrzési jelentés és a vezetői összefoglaló alapján készített intézkedési tervet jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Kiss Béla jegyző