MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

160/2011.(XII.14.)

H A T Á R O Z A T A:

Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve

A Képviselő-testület:

1./ Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi  munkatervét elfogadja.

 

rial��I��D `gE �ROS ÖNKORMÁNYZAT

 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

140/2011.(X.27.)

H A T Á R O Z A T A:

Egyebek

A Képviselő-testület:

 

1./ Megbízza Dr. Kiss Béla jegyzőt, hogy a kerékpárforgalmi út melletti ingatlanok tulajdonosai által tett lakossági panaszokra a Nyír-ber Kft válaszlevelét továbbítsa.

Határidő: azonnal;

Felelős: Dr. Kiss Béla jegyző;

 

2./  A „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Máriapócson”  ünnepélyes projektzáró rendezvényét 2011. november 09.-én (szerda) du. 15. órától tartja.

 

 

3./ A karácsonyi díszvilágítást 2011. december 1-től, 2012. január 8-ig üzemelteti.

4./ Felkéri  a  helyi  rendőrőrs  parancsnokát,  hogy a teherforgalom lassítása érdekében a kamionok és a teherautók vonatkozásában rendszeresen tartsanak okmányellenőrzést.

 

 

5./  A Nyírgyulaj KSE elnökének kérelmére hozzájárul, hogy edzéseket és 3 bajnoki fordulót a máriapócsi futballpályán játszhassanak le. A bérlet időtartalma alatt a Nyírgyulaj KSE gondoskodik a pálya és környezetének rendben tartásáról, valamint a közüzemi díjak megfizetéséről.

 

6./ Karácsony előtt a  Pócsi  Újságot 800 példányban megjelenteti, és 1000 darab kártyanaptárt (költségét a Horgász Egyesület felvállalta) készíttet.