MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

156/2011.(XI.30.)

H A T Á R O Z A T A:

Egyebek

Közmeghallgatás előkészítése, időpontjának és napirendjének meghatározása

A Képviselő-testület:

1./  2011. december 16.-án du. 17. órától közmeghallgatást tart a Magyar-angol Két Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú Művészeti Iskola tornatermében.

A közmeghallgatás napirendje:

  • Tájékoztató a 2011. évi feladatok végrehajtásáról és a 2012. évre tervezett feladatokról