MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

155/2011.(XI.30.)

H A T Á R O Z A T A:

A 2012. évi költségvetési gazdálkodásról szóló koncepció

A Képviselő-testület:

1./ A 2012. évi költségvetési gazdálkodásról szóló koncepciót elfogadja.