MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

148/2011.(XI. 10.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Idősek Otthona és Alapszolgáltatási Központ feladatellátás átadására vonatkozó egyeztetések kezdeményezése

 

A Képviselő-testület:

 

1./  Az  Idősek  Otthona   és   Alapszolgáltatási  Központ intézményi feladatainak mielőbbi átadására vonatkozólag tárgyalásokat kezdeményez a Hajdúdorogi Görög Katolikus Püspökséggel.

2./ Megbízza  Dr.  Kiss  Béla  jegyzőt,  hogy a tárgyalások kezdeményezésére vonatkozó Képviselő-testületi határozatot a Hajdúdorogi Görög Katolikus Püspökség részére küldje meg.

Határidő: azonnal             Felelős: Dr. Kiss Béla jegyző