MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

147/2011.(XI. 10.)

H A T Á R O Z A T A:

Közvilágítási lámpatestek üzemeltetésének szüneteltetése

A Képviselő-testület:

1./ Máriapócs  közigazgatási  területén  a  közvilágítás  energia csökkentésének érdekében minden második oszlopon a közvilágítási lámpatestek üzemeltetését szünetelteti.

Felkéri az alpolgármestert és a jegyzőt, hogy a szolgáltatónál azonnal járjon el minden második közvilágítási lámpatest kikapcsolása érdekében.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Vincze Tibor alpolgármester

Dr. Kiss Béla jegyző