MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

145/2011.(XI.10.)

H A T Á R O Z A T A:

Pályázat benyújtása kulturális, turisztikai, információs élménypark kialakítására

A Képviselő-testület:

1./  Támogatja kulturális, turisztikai, információs élménypark kialakítására (1 024 092 azonosító) pályázat benyújtását, melynek keretében Máriapócson turisztikai iroda, illetve közösségi rádió létrehozása valósulna meg.

2.a./ Hozzájárul, hogy a projekt megvalósítása érdekében a Máriapócsi Zarándokút Közhasznú Egyesület által a mostani polgárőrség helye bővítésre kerüljön és a meglévő két iroda komplett felújítása megtörténjen.

2.b./ Hozzájárul, hogy az üzemeltetési kötelezettség végéig a Máriapócsi Zarándokút Közhasznú Egyesület a turisztikai irodát üzemeltetheti.

3.a./ A pályázat elnyerése esetén az érintett helyiségek használatával kapcsolatosan a Képviselő-testület a használati szerződés feltételeit újratárgyalja.

3.b./ Felkéri Linzenbold Gábort, hogy a pályázat megvalósításáról az eredményhirdetést követően a Képviselő-testületet részletesen tájékoztassa.