MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

139/2011.(X.27.)

H A T Á R O Z A T A:

A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése, TIOP-1.1.1/11 kódszámú „Iskolai számítástechnikai eszközök beszerzése az oktatási színvonal minőségi növekedése érdekében” című pályázattal kapcsolatosan érkezett pályázatírásra és pénzügyi vezetői feladatok ellátására vonatkozó árajánlatok

A Képviselő-testület:

 

1./  A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése, TIOP 1.1.1./11. kódszámú ,,Iskolai számítástechnikai eszközök beszerzése az oktatási színvonal minőségi növekedése érdekében” című pályázat előkészítésével és pénzügyi elszámolás elkészítésével az Európa Terv Üzleti Tanácsadó Kft. Pályázatkészítő és Tervező Irodát (4024. Debrecen, Iparkamara út 8. fsz. 3.) bízza meg.

 

2./   Megbízza Papp Bertalan polgármestert és Dr. Kiss Béla jegyzőt a Megbízási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Kiss Béla jegyző