MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

138/2011.(X.27.)

H A T Á R O Z A T A:

Villamos-energia kereskedelmi szerződés felmondása

A Képviselő-testület:

 

1./ Az E.ON Energiaszolgáltató Kft-vel (1051. Budapest, Széchenyi István tér 7-8. sz.) a villamos-energia kereskedelmi szerződést Máriapócs Város Önkormányzat valamennyi fogyasztási helye vonatkozásában 2011. december 31-ei hatállyal a mai napon felmondja, abban az esetben, ha az, hátrányosan az önkormányzatot nem érinti, és a részlet-fizetési kötelezettség a szerződésben foglaltaknak megfelelően továbbra is érvényben marad.

Határidő: azonnal;

Felelős: Vincze Tibor alpolgármester;