MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

137/2011.(X.27.)

H A T Á R O Z A T A:

Bölcsőde kialakításával, működtetésével kapcsolatos tájékoztató

A Képviselő-testület:

 

1./ A bölcsőde kialakításával, működtetésével kapcsolatos tájékoztatót tudomásul veszi.

 

2./ Nem támogatja bölcsőde kialakítására pályázat benyújtását.