MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

135/2011.(X.27.)

H A T Á R O Z A T A:

Hitelszerződéshez keret biztosítéki jelzálogjog biztosítása

A Képviselő-testület:

 

1./ Az OTP Bank Nyrt. Északkelet-magyarországi Régió Nyíregyházi Fiók  javára a 26/1; 045; 038/71; 049/13; 814 és 815 helyrajzi számú ingatlanok   esetében 75 M Ft összegű keretbiztosítéki jelzálogjogot biztosít az 1-2-07-4400-0356-6 számú ÖKIF hitel és 1-2-07-4400-0529-4 számú célhitel fedezetéül, valamint a 049/13; 814 és a 815 helyrajzi számú ingatlanok        esetében a keretbiztosítéki jelzálogjog legalább széljegyként történő bejegyzését igazolja.

 

2./ Kötelezettséget vállal arra, hogy a keretbiztosítéki jelzálogszerződés          alapján az OTP Bank Nyrt. zálogjogának nyilvántartásba történő       bejegyeztetése ügyében az illetékes Földhivatalnál eljár.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Papp Bertalan polgármester; Dr. Kiss Béla jegyző