MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

134/2011.(X.27.)

H A T Á R O Z A T A:

Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi belső ellenőrzési terve

A Képviselő-testület:

1./ Máriapócs Város Önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési tervét  jóváhagyja.

Határidő: folyamatos;

Felelős:   Dr. Kiss Béla jegyző; Gyarmat-Tax Kft.