MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

132/2011.(X.27.)

H A T Á R O Z A T A:

Tájékoztató a határon átnyúló pályázati lehetőségekről

A Képviselő-testület:

1.a./ Támogatja Máriapócs és  Királyhelmec közös  kulturális rendezvénysorozat kialakítására a Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 4. pályázati kiírás alapján a HUSK/1101/1.7.1 a határon átnyúló emberi kapcsolatok erősítése érdekében (PEOPLE TO PEOPLE) „Határok nélküli kulturális, történelmi és vallási összetartozás erősítése” című pályázaton való részvételt.

Határidő: azonnal

Felelős: Vincze Tibor alpolgármester; Dr. Kiss Béla jegyző

 

1.b./ A projekt megvalósításához szükséges 5 % önerőt a költségvetésében biztosítja.

2.a./ Támogatja Máriapócs és   Mezőpetri határon  átnyúló  pályázati lehetőségek közül a HURO/1101 határon átnyúló közlekedés fejlesztése című pályázaton való részvételt.

Magyar partner Máriapócs, román partner Mezőpetri.

A pályázat célja, a kisfalvakat a főúttal/országúttal összekötő, a határhoz vezető utak felszínének és alépítményének építése, rehabilitációja és szélesítése, amelynek eredményeképpen javul a belterületi közutak minősége és biztonsága.

Határidő: azonnal

Felelős: Vincze Tibor alpolgármester; Dr. Kiss Béla jegyző

 

2.b./ A projekt megvalósításához szükséges 5 % önerőt a költségvetésében biztosítja.