MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKOMRÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

131/2011.(X.05.)

H A T Á R O Z A T A:

 

A hétvégi és ünnepnapi orvosi ügyelet visszaállítása

A Képviselő-testület:

 

1./   A hétvégi és ünnepnapi orvosi ügyeletet visszaállítja                    2011. október 15. napjától 2011. december 31. napjáig.