MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL                              „ M Á S O L A T „

4326. Máriapócs, Kossuth-tér 1. sz.

Telefon száma: 42/385-015.

Telefax száma: 42/554-000.

 

Száma: 1506-10 /2001.

 

MÁRIAPÓCS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

14/2001./VIII. 30./KT. SZ.

R E N D E L E T E:

 

 

egyes épületek és építmények helyi építészeti értékvédelem

alá helyezéséről

 

 

 

A Képviselő testület

 

 

Az Önkormányzatokról szóló törvény, az 1997. évi LXXVIII. tv., a 253/1997.(XII.20.) kormányrendelet, illetve a 13/2001./VIII.30./KT. SZ. rendelet alapján, az elkészült építészeti értékvizsgálatra támaszkodva az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.

 

(1) A város helyi védelem alatt álló építészeti értékei, mint egyedi értékek az alábbi táblázatban szereplő építmények:

 

Utca, házszám

Helyrajzi szám

Jellemző használat

Meghatározó értékei

Egyedi művi   értékek

Épületek és   építmények

Báthori u. 25.

14

Művelődési Ház   és Könyvtár

Hely, tömeg, anyaghasználat

Kossuth u. 16.

208/2

Nagy   Szent Bazil rendi   nővérek, Szent Makrina Szoc.   Otthon

Hely, városképi megjelenés, utcai homlokzat,

Kossuth u.-Báthori   u. sarok

27

Egészségház

Tömeg, homlokzatok

Honvéd u. 11.

726

lakóház

Tömegarány, lépték, utcakép és   telken belüli elhelyezés

Honvéd u. 31.

736

lakóház

Tömegarány, lépték, utcakép és   telken belüli elhelyezés

Selyem u. 60.

90

lakóház

Tömegarány, lépték, utcakép és   telken belüli elhelyezés

Béke   u. 7.

569

lakóház

Lépték, tömegarány

Selyem u. 49.

143

lakóház

Tömegarány, lépték, utcakép és   telken belüli elhelyezés

Báthori u. 20.

334

Gazdasági mellék-építmény

Telken belüli   hely, tömegarány, alkalmazott   ép. Anyagok, homlokzat

Szőlő   u. 18.

521/1

lakóház

Utcai   homlokzat

Szőlő   u. 5.

578

lakóház

Utcai   homlokzat

Petri   u. 12.

505

lakóház

Telken belüli   hely, tömegarány, alkalmazott   ép. Anyagok, homlokzat

Selyem u. 33.

151

lakóház

Tömeg, homlokzat

Selyem u. 21.

158

lakóház

Tömeg, homlokzat

Ófehértói u. 48.

241

lakóház

Beépítés, tömeg, utcai –oldalkerti homlokzat

Ófehértói u. 27.

301

lakóház

Beépítés, tömeg, utcai homlokzat

Báthori u. 30.

339

lakóház

Beépítés, tömeg, utcai oldalkerti eredeti homlokzat

Ófehértói u. 59.

285

lakóház

Beépítés, tömeg, utcai homlokzat

Ófehértói u. 32.

233

lakóház

Beépítés, tömeg, utcai homlokzat

Ófehértói u. 10.

221

lakóház

Beépítés, tömeg, utcai homlokzat

Kossuth u. / tér /   25.

5

Lakóház + kerítés

Beépítés, tömeg, utcai homlokzat, tetőforma és   anyag

Gyulaji u. 10.

366

lakóház

Beépítés, tömeg, utcai homlokzat

Gyulaji u. 12.

367

lakóház

Beépítés, tömeg, utcai homlokzat

Kossuth u. 17.

192/2

Egyházi múzeum

Beépítés, tömeg, utcai – oldalkerti homlokzat, telek

Kossuth u. 11.

195

lakóház

Beépítés, tömeg, utcai – oldalkerti homlokzat, telek

Petri   u. 7.

9

lakóház

Tömeg   és utcai homlokzat

 

Szobrok

 

Helye                         helyrajzi szám

Kossuth tér

30

ivókút

 

Kossuth tér

30

emlékmű

 

Pápa tér

0100

szobor

 

           

 

 

(1)            A helyi építészeti értékvédelem alatt álló épületekre és építményekre a város 13/2001./VIII. 30./ KT. SZ. rendelete érvényes.

2.§.

 

(1)            Jelen rendelet 2001. 08. 15.-én lép hatályba.

(2)            Rendelkezéseit a hatályba lépését követően indított ügyekben alkalmazni kell.

(3)            A védelem alatt álló épületeket 2002. XII. 20. –ig helyi képző-, vagy iparművész által elkészíttetett táblával, a védelem alá helyezés és a védelem kategóriájának feltüntetését tartalmazóan kell megjelölni.

 

M á r i a p ó c s, 2001. augusztus 30.

 

 

P a l ó c z y Lajosné s.k.                           K i s s Béla s.k.

polgármester                                  jegyző

 

 

N a g y György s.k.                      S z a h a j d a János s.k.

jkv. hitelesítő                                jkv. hitelesítő

 

 

 

A másolat hiteles: Szabolcsi Ildikó leíró.