MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

127/2011.(IX.28.)

H A T Á R O Z A T A:

Az Integrált városfejlesztési célok megvalósítása Máriapócson című ÉAOP-5.1.1/D-09-1f-2010-0017 azonosító jellel regisztrált pályázat fenntartásról

A Képviselő-testület:

 

1./  A 2010. január 15.-én az Észak-alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtottIntegrált városfejlesztési célok megvalósítása Máriapócson” című, ÉAOP-5.1.1/D-09-1f-2010-0017 azonosító jelű pályázatát fenntartja.

Megbízza Papp Bertalan polgármestert, hogy a Képviselő-testület határozatát az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség részére küldje meg.

Határidő: azonnal;

Felelős:  Papp Bertalan polgármester;

Dr. Kiss Béla jegyző;