MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

126/2011.(IX.28.)

H A T Á R O Z A T A:

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztályának körlevele a jegyzőkönyv megküldési gyakorlat javítására 

A Képviselő-testület:

 

1./ A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztályának a jegyzőkönyv megküldési gyakorlat javításáról szóló körlevelét megtárgyalta és az abban foglaltakat tudomásul veszi.