MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

125/2011.(IX.28.)

H A T Á R O Z A T A:

A Sziltop Kht-nak a Magyar-angol Két Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában végzett tevékenységéről és az ingatlan használatára kötött bérleti szerződésről

A Képviselő-testület:

1./ A Sziltop Kht-nak a Magyar-angol Két Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában végzett tevékenységéről és az ingatlan használatára kötött bérleti szerződésről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

 

2./ A bérleti szerződés bérleti díjakra vonatkozó szabályozásáról szóló részét a hivatal részéről felül kell vizsgálni, és ha szükséges kerüljön ismételten a bizottságok és a Képviselő-testület elé.

Határidő: folyamatos; Felelős: Dr. Kiss Béla jegyző;