MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

124/2011.(IX.28.)

H A T Á R O Z A T A:

Önkormányzati Víz- és Csatornamű Máriapócs-Pócspetri Alapító Okiratának módosítása 

A Képviselő-testület:

1./ Az  előterjesztéshez  mellékelt  /1. sz. melléklet/  Önkormányzati Víz-és Csatornamű Máriapócs - Pócspetri Alapító okiratának módosítását, valamint a módosítást tartalmazó, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot  /2. számú melléklet/ jóváhagyja.

 

2./ A  költségvetési  szerv  és  az  intézmény  közötti  munkamegosztást és felelősségvállalás rendjét, továbbá az előirányzatok feletti jogosultság és jóváhagyás gyakorlásának részletes szabályait tartalmazó megállapodást  /3. számú melléklet/ jóváhagyja.

 

3./ Megbízza  Dr.  Kiss Béla jegyzőt, hogy a határozat-kivonatot a törzskönyvi   nyilvántartás módosítása  érdekében Pócspetri Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának megküldeni szíveskedjen.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Kiss Béla jegyző