MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

121/2011.(IX.28.)

H A T Á R O Z A T A:

Művelődés Ház és Városi Könyvtár TIOP-1.2.3/11/1 társadalmi infrastruktúra operatív program keretében a könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése

„Tudásdepó-Expressz” című pályázatban való részvétele

A Képviselő-testület:

1./ Támogatja a Művelődési Ház és Városi Könyvtár TIOP-1.2.3/11/1 társadalmi infrastruktúra operatív program keretében a könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése „Tudásdepó-Expressz” című pályázatban való részvételét.

2./ Felhatalmazza  Papp  Bertalan  polgármestert és Vonáné Pásztor Éva intézményvezetőt, hogy a pályázat kidolgozására vonatkozóan a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó céget bízza meg.

Határidő: azonnal;

Felelős: Papp Bertalan polgármester;

Vonáné Pásztor Éva intézményvezető;