MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

120/2011.(IX.28.)

H A T Á R O Z A T A:

Magyar-angol Két Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú Művészeti Iskola TIOP-1.1.1-11/1 intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban című pályázatban való részvétele

A Képviselő-testület:

 

1./ Támogatja a Magyar-angol Két Tanítási Nyelvű Általános és   Alapfokú Művészeti Iskola TIOP-1.1.1-11/1 intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban című pályázatban való részvételét.

 

2./ Felhatalmazza Papp Bertalan polgármestert és Vincze Sándor iskolaigazgatót, hogy a pályázat kidolgozására vonatkozóan a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó céget bízza meg.

Határidő: azonnal;

Felelős: Papp Bertalan polgármester;

Vincze Sándor iskolaigazgató;