MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

119/2011.(IX.28.)

H A T Á R O Z A T A:

Máriapócs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában az előirányzat felhasználás jogszabályoknak és belső szabályoknak megfelelő irányításának belső ellenőrzés eredményéről

A Képviselő-testület:

 

1./ Máriapócs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában az előirányzat felhasználás jogszabályoknak és belső szabályoknak megfelelő irányításának belső ellenőrzéséről szóló ellenőrzési jelentését és a vezetői összefoglalót tudomásul veszi.

 

2./   Az ellenőrzési jelentés és a vezetői összefoglaló alapján készített intézkedési-tervet jóváhagyja.

Határidő: azonnal;

Felelős:   Dr. Kiss Béla jegyző;