MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

POLGÁRMESTERI HIVATALA                              „ M Á S O L A T „

4326. Máriapócs, Kossuth-tér 1. sz.

Telefax száma: 42/554-501.

Telefax száma: 42/554-502.

 

Száma: 3.821 /2007.

 

MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

20/2007.(VIII. 23.)

R E N D E L E T E:

 

Az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról szóló

12/2006.(VI. 30.) rendelet hatályon kívül helyezéséről.

 

Máriapócs Városi Önkormányzat Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. tv. 16. §-ának (1) bekezdésében, valamint a többször módosított 12/2001. (I. 31.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet                      a l k o t j a:

1.§

 

A Képviselő-testület az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról szóló rendeletet hatályon kívül helyezi.

 

2.§

 

A rendelet 2007. augusztus 15. napjától lép hatályba, hatályba lépésével egyidejűleg a 12/2006.(VI. 30.) rendelet hatályát veszti.

 

M á r i a p ó c s, 2007. augusztus 15.

 

 

Palóczy Lajosné s.k.                       K i s s   Béla s.k.

polgármester                                        jegyző

 

P a p p Bertalan s.k.                  V o n á n é Pásztor Éva s.k.

jkv. hitelesítő                                  jkv. hitelesítő

 

A másolat hiteles: Szabolcsi Ildikó leíró.

 

 

 

Kihirdetési záradék:

E rendeletet 2007. augusztus 17.-én kihirdettem.

Máriapócs, 2007. augusztus 17.                                         Kiss Béla jegyző