MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

117/2011.(IX.28.)

H A T Á R O Z A T A:

Belterületi kerékpárforgalmi út saját részhez kölcsön igénybevétele a Közmű Generál Kft-től

A Képviselő-testület:

 

1./ Felhatalmazza Papp Bertalan polgármestert, hogy a belterületi kerékpárforgalmi út saját részhez 8 000 000 Ft összegű kölcsön igénybevételéről tárgyaljon a Közmű Generál Kft vezetőjével és kössön kölcsönszerződést.

Határidő: azonnal

Felelős: Papp Bertalan polgármester