MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

116/2011.(IX.28.)

H A T Á R O Z A T A:

A költségvetési rendelet végrehajtása 2011. augusztus 31. napjáig

 

A Képviselő-testület:

1./ A költségvetési rendelet 2011. augusztus 31. napjáig történő végrehajtásáról szóló tájékoztatót  t u d o m á s u l  veszi.

 

2./ Hozzájárulását adja, Dr. Kiss Béla jegyző úr részére, hogy azoknál az intézményeknél, amelyek nem tudják tartani a költségvetési előirányzatokat, megtagadja az ellenjegyzést. Az intézményvezetők felelőssége jelezni a Képviselő-testület felé, hogy a költségvetésben meghatározott kiadási szintet nem tudják tartani.

3./ A hétvégi és ünnepnapi ügyeleti ellátás 2011. október 15. napjától történő visszaállításáról a jövő hét folyamán rendkívüli Képviselő-testületi ülésen dönt, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság állásfoglalását megismerve.

Határidő: 2011. október 07.

Felelős: Papp Bertalan polgármester

 

sty��mo��D �#F t-style:normal'>(A közoktatási szakértő szakvéleményében arról ír, hogy az intézmény 1-8. évfolyamos működése elvárhatóvá teszi, hogy az intézmény igazgatója általános iskolai tanár végzettséggel rendelkezzen, hiszen a felső tagozat munkáját is irányítja. A közoktatási törvény szerint az intézményvezetői megbízás feltétele: - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus szakvizsga.)

 

A Képviselő-testület:

3. A hatályos jogszabályok alapján nem törvénytelen-e, ha az iskola igazgatóhelyettesi feladatkör megszüntetésre kerül?

(A közoktatási szakértő véleménye szerint az igazgatóhelyettesi feladatkör a közoktatási törvény 1. számú mellélet Első része alapján nem kötelező vezetői szint.)

2./ Támogatja, az iskolában az alábbi közalkalmazotti álláshelyek zárolását:

  • 1 üres álláshely prémium éves foglalkoztatás megszűnése miatt;
  • 1 üres álláshely haláleset miatt;
  • 1 tanítói álláshely;
  • 1 történelem szakos álláshely (óraadóként láthatja el);
  • 1 matematika-kémia szakos álláshely;
  • 3 álláshely az alapművészeti oktatásban;
  • 1 álláshely, melyen a munkaszerződéses lektor van szerepeltetve;

3./ Támogatja  1-2. évfolyamon az iskolaotthonos képzést (két tanítási nyelvű oktatásnál), 3-4. évfolyamon 1 napközis képzést (két tanítási nyelvű oktatásnál) és 2-3-4 általános tagozatú osztályoknál egy összevont napköziotthonos csoport kialakítását. /Utóbbi abban az esetben valósítható meg, ha az igazgatóhelyettesi státusz megszüntetésre kerül és a megszüntetéssel keletkező órakedvezmény terhére./

4./  Támogatja a 2.3.4./b. osztályok differenciált csoportbontását +10 óra időkeret biztosításával, létszámnövekedés nélkül.

5./ Megköszöni Baranyainé Kursinszky Tünde közoktatási szakértő, szakértői véleményét.