MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

115/2011.(IX.28.)

H A T Á R O Z A T A:

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről

A Képviselő-testület:

1./  A  lejárt  határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztatót, valamint a bizottságok állásfoglalásait tudomásul  veszi.

2./ A szemétszállítási cégek beérkezett ajánlatait visszaadja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságnak tárgyalásra.

 

okban:C�>/��D �#F n>

 

1. Jogszabálysértő-e, hogy a 2011/2012. tanévben nincs általános tantervű osztály, hanem mindkét első osztály két tanítási nyelvű oktatással indul?

(A közoktatási szakértő álláspontja szerint ugyanis a fenntartó alapfeladatát ebben az esetben nem teljesítette.)

2. Megfelel-e a  törvényi  előírásoknak Vincze Sándor iskolaigazgatói megbízásához szükséges iskolai végzettsége?

(A közoktatási szakértő szakvéleményében arról ír, hogy az intézmény 1-8. évfolyamos működése elvárhatóvá teszi, hogy az intézmény igazgatója általános iskolai tanár végzettséggel rendelkezzen, hiszen a felső tagozat munkáját is irányítja. A közoktatási törvény szerint az intézményvezetői megbízás feltétele: - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus szakvizsga.)

A Képviselő-testület:

3. A hatályos jogszabályok alapján nem törvénytelen-e, ha az iskola igazgatóhelyettesi feladatkör megszüntetésre kerül?

(A közoktatási szakértő véleménye szerint az igazgatóhelyettesi feladatkör a közoktatási törvény 1. számú mellélet Első része alapján nem kötelező vezetői szint.)

2./ Támogatja, az iskolában az alábbi közalkalmazotti álláshelyek zárolását:

  • 1 üres álláshely prémium éves foglalkoztatás megszűnése miatt;
  • 1 üres álláshely haláleset miatt;
  • 1 tanítói álláshely;
  • 1 történelem szakos álláshely (óraadóként láthatja el);
  • 1 matematika-kémia szakos álláshely;
  • 3 álláshely az alapművészeti oktatásban;
  • 1 álláshely, melyen a munkaszerződéses lektor van szerepeltetve;

3./ Támogatja  1-2. évfolyamon az iskolaotthonos képzést (két tanítási nyelvű oktatásnál), 3-4. évfolyamon 1 napközis képzést (két tanítási nyelvű oktatásnál) és 2-3-4 általános tagozatú osztályoknál egy összevont napköziotthonos csoport kialakítását. /Utóbbi abban az esetben valósítható meg, ha az igazgatóhelyettesi státusz megszüntetésre kerül és a megszüntetéssel keletkező órakedvezmény terhére./

4./  Támogatja a 2.3.4./b. osztályok differenciált csoportbontását +10 óra időkeret biztosításával, létszámnövekedés nélkül.

5./ Megköszöni Baranyainé Kursinszky Tünde közoktatási szakértő, szakértői véleményét.