MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

109/2011.(VIII.17.)

H A T Á R O Z A T A:

A Képviselő-testület által 2011. július 1. napjáig felfüggesztett kifizetések felülvizsgálata

A Képviselő-testület:

 

1./ A  Képviselő-testület  által  2011.  július  1.  napjáig felfüggesztett kifizetések  teljesítését az alábbiak szerint ütemezi:

1. változó bér kifizetése (idősek otthona, iskola) következő feladási időszakban;

2. munkába járás költségeinek kifizetése;

3. köztisztviselők cafetéria-juttatásának kifizetése;

4. nyelvi pótlék kifizetése;

5. polgármester költségtérítésének kifizetése;

6. képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjának kifizetése;

7. bérpótló juttatás előlegének kifizetése;