MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

108/2011.(VIII.17.)

H A T Á R O Z A T A:

Tájékoztató a 2011. évi I. félévi gazdálkodásról

az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról

A Képviselő-testület:

1./ A 2011. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

2.a./ Máriapócs képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján (a továbbiakban 6. számú melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására.

2.b./ Máriapócs képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:

 

I.

 

 

a települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1 000 fő, vagy a feletti.

 

 

II.

 

A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2011. évben ilyen jogcímen 27 000 ezer forint összegű bevételt tervez.

 

 

 

III.

Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét vagy módosított költségvetési rendeletét 114 357 ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el.

 

 

IV.

Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben nem haladja meg az Ötv. 88. § (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felső határát.

 

 

 

V.

Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett.

 

 

 

 

Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2010. évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta.

 

 

 

A Képviselő-testület:

3./ Felkéri Kiss Béla jegyzőt, hogy a soron következő bizottsági és Képviselő-testületi ülésre készítsen tájékoztatót arról, milyen feltételekkel lehet gazdasági társaságot létrehozni.

Határidő: következő bizottsági ülés időpontja;

Felelős: Kiss Béla jegyző;