MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

106/2011.(VIII.17.)

H A T Á R O Z A T A:

Művelődési Ház és Városi Könyvtár 2011. évi tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi beszámoló

A Képviselő-testület:

 

1./ A Művelődési Ház és Városi Könyvtár 2011. évi tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.

 

m��- ��D �#F �roz��/ ��D �#F tét a módosított és egységes szerkezetbe foglalt, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú Művészeti Iskola alapító okiratáról.

 

2./ Megbízza Papp Bertalan  polgármestert, Kiss Béla jegyzőt, hogy az Alapító okiratokat a Magyar Államkincstár részére a bejegyzés módosítása érdekében 8 napon belül megküldeni szíveskedjen.

Határidő: azonnal

Felelős: Papp Bertalan polgármester;

Kiss Béla jegyző