MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

104/2011.(VIII.17.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Magyar-angol Két Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Alapító Okiratának módosítása a sajátos nevelési igényű gyermekek utáni normatíva igényléshez

 

A Képviselő-testület:

 

1./Jóváhagyja a határozat 1/a mellékletét a 88/2009.(XI.25.) határozat módosításáról, valamint  a határozat 1/b mellékletét a módosított és egységes szerkezetbe foglalt, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú Művészeti Iskola alapító okiratáról.

2./ Megbízza Papp Bertalan  polgármestert, Kiss Béla jegyzőt, hogy az Alapító okiratokat a Magyar Államkincstár részére a bejegyzés módosítása érdekében 8 napon belül megküldeni szíveskedjen.

Határidő: azonnal

Felelős: Papp Bertalan polgármester;

Kiss Béla jegyző