MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

103/2011.(VIII.17.)

H A T Á R O Z A T A:

Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása a sajátos nevelési igényű gyermekek utáni normatíva igényléshez

A Képviselő-testület:

 

1./  Jóváhagyja a határozat 1/a mellékletét az 134/2010. (XI.11.) határozat módosításáról, valamint  a határozat 1/b mellékletét a módosított és egységes szerkezetbe foglalt, Máriapócsi Napköziotthonos Óvoda alapító okiratáról.

 

2./ Megbízza  Papp  Bertalan polgármestert, Kiss Béla jegyzőt, hogy az Alapító okiratokat a Magyar Államkincstár részére a bejegyzés módosítása érdekében 8 napon belül megküldeni szíveskedjen.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Papp Bertalan polgármester;

Kiss Béla jegyző