MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

101/2011.(VIII.17.)

H A T Á R O Z A T A:

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről

A Képviselő-testület:

1./  A  lejárt  határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztatót, valamint a bizottságok állásfoglalásait tudomásul  veszi.