MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

99/2011.(VII.27.)

H A T Á R O Z A T A:

Egyebek

A Képviselő-testület:

6. igen

1.a./ A Máriapócs Labdarúgó  SK részére a 2011. évi II. félévi önkormányzati támogatást anyagi helyzete miatt nem tudja biztosítani. Kéri a vezetőséget, hogy a labdarúgás támogatására próbáljon szponzorokat keresni.

 

1.b./ A  Máriapócs Labdarúgó  SK részéreparkíroztatási  bevételt a 7/2008.(VI.06.) önkormányzati rendelet alapján továbbra is biztosítja. Amennyiben a  Máriapócs Labdarúgó SK a parkíroztatási feladatokban a továbbiakban nem kíván részt venni, a feladatokat egyeztetést követően, a többi parkíroztatásban részt vevő civil szervezet vállalja fel, a bevétel arányos elosztásával.

5. igen, 1. kizárás

 

2.a./ A  hétvégi  és  ünnepnapi  ügyeleti  ellátás további finanszírozásáról 2011. augusztus 15-ig, bizottsági tárgyalást követően dönt.

2.b./ Felkéri Papp Bertalan polgármestert, hogy a bizottságok üléséig a környező települések polgármestereivel egyeztessen arról, van-e hajlandóság részükről a máriapócsi hétvégi és ünnepnapi ügyeleti ellátáshoz való csatlakozásra.

 

5. igen (1. képviselő nincs jelen a szavazásnál)

 

3.a./ A 2011. évi önkormányzati költségvetés felülvizsgálata során a megszorító intézkedések között felfüggesztett kifizetések közül engedélyezi az átmeneti segély, a temetési segély és a fogyatékkal élők támogatásának kifizetését.

Határidő: folyamatos

Felelős: Papp Bertalan polgármester; Kiss Béla jegyző;

3.b./ A bérpótló  juttatás  előlegének   kifizetéséről,   bizottsági   tárgyalást követően 2011. augusztus 15. napjáig dönt.

Határidő: 2011. augusztus 15.

Felelős: Papp Bertalan polgármester; Kiss Béla jegyző;

 

A Képviselő-testület:

5. igen (1. képviselő nincs jelen a szavazásnál)

 

4./ Egyetért azzal, hogy Papp Bertalan polgármester, mint munkáltató a Közmunka Program keretében foglalkoztatottak közül, az igazolatlanul hiányzókat részesítse írásbeli figyelmeztetésben, és ha ennek ellenére, a jövőben is igazolatlanul hiányoznak, intézkedjen munkaviszonyuk megszüntetéséről.

Határidő: azonnal      Felelős: Papp Bertalan polgármester;