MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

97/2011.(VII. 27.)

H A T Á R O Z A T A:

Nagy György volt polgármester temetésével kapcsolatos önkormányzati feladatok egyeztetése

A Képviselő-testület:

1./ Nagy  György  volt  polgármestert  Máriapócs  Város Posztumusz Díszpolgári címben részesíti.

 

2./  Az elismeréssel együtt - közvetlen hozzátartozója részére - nettó 100.000,-Ft összeget biztosít.

 

3./ Nagy György volt polgármester máriapócsi születésű, haláláig a településen köztiszteletben álló személy, akinek tevékenysége, munkája, élete Máriapócshoz kötődött. Folyamatosan kivette részét a közéleti munkából.

Közel 10 évig volt a helyi általános iskola igazgatója, majd 2002-2006 között a város polgármestere.

Türelme, kitartása, emberszeretete alkalmassá tette, hogy a település vezetője legyen.

„Emlékét tisztelettel megőrizzük!”

Határidő: azonnal

Felelős:   Papp Bertalan polgármester