MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

96/2011.(VII.27.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Tájékoztató az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásáról, a Képviselő-testület által felfüggesztett kifizetések felülvizsgálata, a további szükséges intézkedések megtétele

A Képviselő-testület:

1./ Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

 

2./ A Képviselő-testület által felfüggesztett kifizetések felülvizsgálatára, és a gazdálkodás stabilizáláshoz szükséges további intézkedések megtételére bizottsági egyeztetést követően visszatér.

Határidő: 2011. augusztus 15.

Felelős: Papp Bertalan polgármester; Kiss Béla jegyző;

Miklóssy András Kálmánné Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke; Tóth Árpád Humán Szolgáltatási Bizottság elnöke;