MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

94/2011.(VI.29.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Egyebek

A Képviselő-testület:

 

1.a./ Dr. Oláh Zsigmond állatorvos tájékoztatóját az eboltásról, a be nem oltott ebekről, valamint az ebekkel kapcsolatos lakossági  problémákról tudomásul veszi.

 

1.b./ Felkéri Kiss Béla jegyzőt és Sárréti Barbara aljegyzőt, hogy a beoltatlan ebek befogására, elhelyezésére készítsenek intézkedési-tervet Dr. Oláh Zsigmond állatorvos közreműködésével.

Határidő: folyamatos

Felelős: Kiss Béla jegyző; Sárréti Barbara aljegyző;

 

2./  A Máriapócs, Kossuth-térről a városközpont megújítása során kikerülő régi beton burkolólapokat első körben az intézmények igénye alapján biztosítja, és amennyiben marad burkolólap visszatér a lakossági igényekre.

3./ Bereznyák Mihály a Labdarúgó SC elnökének önkormányzati támogatás folyósítására irányuló kérelmét és a sportvezetőség lemondásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta.

A vezetőség lemondását tudomásul veszi, az önkormányzati támogatásból (I. félévi) 1.050.000,-Ft összeget az ÖNHIKI-s támogatás önkormányzati számlára történő megérkezését követően teljesít.

4./ A Pápa-látogatás 20. évfordulójának és az augusztus 20-ai rendezvény programját a beterjesztettek szerint elfogadja.