MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

93/2011.(VI. 29.)

H A T Á R O Z A T A:

Nyírség Fejlődéséért LEADER Egyesület kérelme a 4326. Máriapócs, Kossuth-tér 1. szám alatti ingatlan szívességi használati jogcímen történő használatához, valamint székhelyként történő bejegyzéshez

A Képviselő-testület:

1./ Máriapócs Város Önkormányzata hozzájárul, hogy a Máriapócs Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 4326. Máriapócs,  Kossuth-tér 1. szám alatti ingatlant 2011. május 24. napjától a Nyírség Fejlődéséért LEADER Egyesület határozatlan ideig a szívességi használat jogcímén székhelyként használja, az ingatlan az egyesület székhelyeként a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.